Möte för Farmartjänst riks region väst

Onsdag 20/1 var det regionsmöte för Farmartjänst väst i Vänersborgs Ft:s regi. Vi samlades i föreningens egna lokaler som ligger på Torpa industriområde i södra området av stan. Där fanns representanter från; Varabygdens Ft, Kristinehamns Ft, Uddevallas Ft, Grästorps Ft, Ulricehamns Ft, Arvika Ft, samt dagens värdar för mötet Vänersborgs Ft. Mötet inleddes med kaffe […]

Continue Reading…

Flyttning av hönshus i Bôrtan

Till våren skall Göran och Kajsa på Lyckan i Bôrtan starta med höns igen så då blev det aktuellt att rusta upp och flytta på det gamla hönshuset till bättre läge och få en ny grund gjord. Ola Arvidsson med hjälp av Conny Andrésen och Arne Andersson har jobbat med det hela under hösten som […]

Continue Reading…

Nordens näst största markbaserade energipark.

Nordens näst största markbaserade solpark, med 480 moduler och en årsproduktion av 100.000 kwh, är nu monterad i Glava, på Hillringsbergs gamla fotbollsträningsplan. Ett försöksprojekt för studier i att alstra ström med solcellmoduler. Många olika intressenter är inblandade i projektet och Arvika Farmartjänst har fått i uppdrag att iordningställa en husgrund, där en mindre byggnad, […]

Continue Reading…

Uthus i Köla med underhållsbehov.

En loge i Gryttved bortmed stranden av Hugn som fortfarande står rak och fin, men där underredet i form av gjutna höga stolpar håller på att vittra sönder. Ägaren Bo Magnusson vill ha logen räddad innan underredet ger vika så nu håller Farmartjänst på med att gjuta nya fundament istället för de  som var alldeles […]

Continue Reading…

Tillbyggnad av villa i Tobol

I Tobol Gunnarskog pågår ett spännande bygge. Det är en tillbyggnad som börjar i källarplanet, nytt vedförråd, fortsätter upp som ett burspråk på köket för att på andra plan, ovan jord, bli ett mycket rymligt rum för rekreation och meditation. Allt byggt i brutna vinklar och mycket glas, där matplatsen i köket kommer att få […]

Continue Reading…

Anläggning av stenmur Årbotten

I sluttningen ner mot Gunnern bakom Thybergs affär i Årbotten finns ett område  med fina sommarhus. Längst ner  i backen mot sjön har Per-Olov Ålander och Per-Olof Johansson anlagt en vacker stödmur mot trädgården . Markens lutning är såpass kraftig att det måste till något liknande för att få en någotsånär plan yta att vistas […]

Continue Reading…

Trädfällning

Det finns stora träd, och så finns det STORA träd som står så till att de borde vara fällda för länge sedan. Den här vackra granen mellan uthusen på Hagaberg och östra Bråten i Gröttvål fick sin dom av ägaren Tom Holmskau för några veckor sen. För att slippa blåsväder i detta stora vindfång, grenarna […]

Continue Reading…

Årsmöte i Farmartjänst

Så har åter ett år passerat och det är dags för nya tag inför kommande säsong. Årsmötet avklarat och två nya medlemmar, Conny Andrésen N Fjäll och Magnus Bohm Ingersbyn hälsades välkomna i gänget. Nu har vi totalt sexton man att sätta in och det kommer att behövas, för det ser lovande ut inför året […]

Continue Reading…

ROT-avdraget, som ger nya arbeten.

Andreas och Annika Strandberg, på gården Där Framme i Gårdsås, passar på att renovera bottenvåningen i bostadshuset nu när de fördelaktiga ROT-avdragen kommit igång. Det ger ju  50% i avdrag på arbetskostnaden; upp till 50.000 kr per person. ”Vi hade ändå planerat en renovering av nedervåningen som behövde en uppfräschning,  så då var det verkligen […]

Continue Reading…

Vinnare av årets näringslivspris i Arvika Kommun.

Årets näringslivspris tilldelades Arvika Farmartjänst för som motiveringen löd; framgångsrikt arbete som skapat sysselsättning på landsbygden. Prisutdelningen skedde i samband med kommunfullmäktiges sista sammanträde för åre,t nu i måndagskväll. Vi som representerade  Arvika Ft; Per-Axel Adolfsson, Anders Bäcklin, Bo Eriksson, Rolf Nordling, och Per-Olov Ålander, fick ett diplom och varsin blombukett. Därefter bar det iväg […]

Continue Reading…