Nordens näst största markbaserade energipark.

Nordens näst största markbaserade solpark, med 480 moduler och en årsproduktion av 100.000 kwh, är nu monterad i Glava, på Hillringsbergs gamla fotbollsträningsplan. Ett försöksprojekt för studier i att alstra ström med solcellmoduler. Många olika intressenter är inblandade i projektet och Arvika Farmartjänst har fått i uppdrag att iordningställa en husgrund, där en mindre byggnad, som skall inrymma diverse mätinstrument, skall sättas upp.  Vi har även röjt upp en sex meter bred gata runt anläggningen, där det så småningom kommer att sättas upp ett stängsel.

farmartj-okt-021-1farmartj-okt-017

farmartj-okt-035

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *