Arvika Farmarjänst

Vi kan fixa

Arvika Farmartjänst startade 1991. Vi är en sammanslutning av egna företagare som via en ekonomisk förening erbjuder våra tjänster och maskiner till allmänheten, företag och organisationer.

Kontakta oss

kontakt@arvikafarmartjanst.se


Våra tjänster

Trädgårdsarbeten

Gräsklippning, trädplantering, träbeskärning, trädgårdsanläggning, trädgårdsskötsel.

Byggnadsarbeten

Snickeri, målning, övrigt förekommande byggnadsarbeten.

Jordbruksarbeten

Avbytarverksamhet, maskinarbeten med olika jordbruksredskap.

Verkstadsarbeten

Reparationer och service gräsklippare motorsågar etc, svetsning, Montering, legoarbeten.

Skogsarbeten

Fällning, röjning, plantering, vedhuggning, körning med skogsmaskin.

Personaluthyrning

Vi tar åt oss stora eller små uppdrag, och ställer upp med eller utan verktyg och maskiner.