Inför vintern

img_0347

Inför höst vinter blir det mycket städa trädgårdar, ta bort buskar och träd som växt sig för stora.

Jonny Magnusson med traktor har gjort åtskilliga turer till stan där trädfällning eller häck-och buskröjning varit aktuellt. Nu står vintern för dörren och det blir lite andra prioriteringar. Snöröjning och sandning, takskottning om det kommer för mycket snö. En och annan frusen vattenledning o.s.v o.s.v. Det är alltid lite jobbigt med snö och kyla innan man vant sig.

img_0370

Här ett annat ekipage som säkerligen kommer väl till pass i vinter. Lasse Erikssons ny införskaffade Avant med ett antal olika redskap därtill. Anders Bäcklin och Lasse diskuterar olika användningsområden för maskinen under Arvika Martens visning. Tyvärr hamnade Lasse lite bakom försäljningsstånden men det var säkert åtskilliga som ändå fick se vad som fanns att använda.

Skopa, stubbfräs, vinsch, pallgafflar, gripklo ja användningsområden är många.