Vi kan Fixa

Farmartjänsts varumärke ”Vi kan Fixa” är kanske särskilt aktuellt vid den här tiden på året och när vintern slagit till ordentligt med temperaturer nedåt -25 grader.

Snöskottning av gångvägar och infarter hos äldre, takskottning på hus. Särskilt de som har utbyggda altantak med mindre taklutning. En del frysta vattenledningar att tina upp plus annat smått som stort. Vintertid är också bra att passa på att få träd fällda då markskador minimeras och det går att köra med traktorer för att komma åt ris och virke.

Dessemellan skall arbeten utföras i egen skog. Här passar Rolf Nordling på att beställa material till ett bygge medan brasan värmer och tinar trötta muskler i kaffepausen vid arbete med att få ut vindfällen ur skogen.

jan12 001