Inför vintern

Inför höst vinter blir det mycket städa trädgårdar, ta bort buskar och träd som växt sig för stora. Jonny Magnusson med traktor har gjort åtskilliga turer till stan där trädfällning eller häck-och buskröjning varit aktuellt. Nu står vintern för dörren och det blir lite andra prioriteringar. Snöröjning och sandning, takskottning om det kommer för mycket […]

Continue Reading…

Nytt Galleri på gång i Gröttvål.

Under hösten och nu i vinter pågår arbete med att iordningställa ett helt nytt galleri i Gröttvål, Gunnarskog. Det är Margareta ”Gagga” Björkäng Eriksson som efter fyrtio år som bildlärare, med drygt tiotusen slöjd-och bildelever, tänker ägna sig åt konst och hantverk på heltid. Gaggas Ateljé finns redan på gården, men möjligheten att även fixa […]

Continue Reading…