Arvika Farmartjänst fortsätter att expandera.

I år har vi fått fem nya medarbetare i Arvika Farmartjänst. Tidigare presenterad PG  Skoglund som sitt första år i Farmartjänst varit aktiv på många fält. Dels med maskinreparationer i den egna verkstaden, grönyteskötsel åt ett antal kunder, markarbeten samt dränering,  plattläggning och anläggning av murar.

Nya ansikten är Erik Bäcklin, Erik Danielsson, Jan Brander och Emma Adolfsson. Alla fem nya är unga entusiastiska med mångskiftande kunskaper, dessutom sänker de medelåldern i gänget rejält.

Erik Bäcklin

Erik Bäcklin Tollersrud som förutom att han tagit över föräldragården hinner med en hel del arbeten ute  hos andra kunder. Har ett stort antal egna maskiner som kan användas till Farmartjänstuppdrag, traktorer med div utrustning samt grävmaskin.

Erik Danielsson

Erik Danielsson från Rössbyn Årjäng är den mest långväga medlemmen och kom med i våras. Har utfört ett stort antal jobb sen han kom med mestadels markarbeten av allehanda slag.

Jan Brander

Jan Brander från Lilla Hög kom också med i våras, han utför skogsarbeten med egen gallringsskördare och övrigt skogsarbete. Dessutom gör han skogsbruksplaner.  Arbetar som snickare  och utför byggnation och reparationsarbeten.

Emma Adolfsson

Emma Adolfsson kom med i höstas men har ändå hunnit delta i ett antal projekt. Som nyutbildad vid Lilleruds lantbruksgymnasium är det naturligtvis roligt att få prova på både det ena och det andra. Så hitintills har det blivit både röjning av skog, husmålning, omhändertagande av djur och utstädning efter upphörd jordbruksverksamhet.