Per-Olof Johansson

Adress
Nerhage Gårdsås Gunnarskog
Telefon
0570-32094
Mobil
070-3464782
Jobbar med
Köttproduktion på egen gård. Har grävmaskiner som utför, rep av skogsbilsvägar, underhåll enskilda vägar, anläggningsarbeten.