Nytt flislager under uppförande vid Gunnarskogs Närvärme AB.

Just nu håller ägarna av Gunnarskogs Närvärme AB på att uppföra ett flislager, där flisen kan lagras under tak. Här hårdpackas marken innan asfalteringen och stolparna för flislagrets väggar och tak är redan resta. En av Närvärmeverkets delägare, tillika medlem i Arvika Farmartjänst, Per-Olof Johansson, rätar här till ytan med utbredning av stenkross, innan asfaltgänget kommer och gör den slutliga finishen och asfalteringen.

Per-Olof J med sina två grävmaskiner, varav den ena är en mindre larvmaskin, är en stor tillgång i Farmartjänst. Med hans hjälp kan vi  ta åt oss arbeten  såsom ren dikesgrävning, planeringsarbeten, dräneringar och dylikt förekommande runt byggnationer.

Per-Olof J kör också tillsammans med Bo-Göte Andersson en stor del av rundbalningen i Gunnarskog med omnejd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *