Fortumarbete -08

Arbetet med uppstädning på och runt Fortums anläggningar fortsätter även i år. Under fjolåret högtryckstvättade vi dammfundament och bryggor, röjde undan runt anläggningarna från buskar och träd. Här följer några bilder från arbetet vid Brududdens anläggning i Gunnarskog.

Rengöring från mossa och alger, Torbjörn jobbar för högtryck!

Buskar och sly skall röjas undan.

Bosse röjer sly mellan sten och bråten.

Stilstudie av Farmartjänstare i farten.

I år fortsätter arbetet med ett flertal objekt som; Lenungshammar, Dammarna, Stor-Eken, Treen. Årets arbeten är till stor del röjning längs tuber och runt dammanläggningarna.

Henry Edman, nöjd arbetsledare på Fortum som anvisat arbetsobjekten.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *