Ny dränering till funkisvilla på Christian Erikssons väg.


På Christian Erikssons väg i Arvika finns denna funkisvilla där husägaren upptäckt behov av omläggning dränering. Conny Andrèsen och Hans Hansson tog sig an uppgiften och är i full gång med att frilägga husgrunden. De gamla tegelrören, fulla i ler har nog inte släppt igenom någon större mängd vatten på senare år så det kommer säkert att märkas skillnad när ovädren slår till framåt hösten.

Här på bild syns hur grundsulan frilagts och bottnen gjorts slät med lätt fall ut mot brunnen som skall sättas innan utloppet till gatuledningen.

Hans Hansson ser till att allt blir rätt i gravbotten.

I grävmaskin spakar Conny Andrèsen med lugn och precision, ingen stress där men det löper ändock på i gott tempo.