God Jul och Gott Nytt År !!!

Ja,  God Jul och Gott Nytt År på er alla kunder till Arvika Farmartjänst.

Det har varit ett fantastiskt år som gått med mycket arbete av skilda slag allt från;

Grävning, lagning av vägar, dräneringsarbeten,  trädgårdsstädning, omläggning av tak, vvs-arbeten, sättning av stödmurar, vedkörning-kapning, snöplogning, snöskottning, halkbekämpning, virkestransporter, skotning, lantbruksarbeten, pressning ochplastning balar, trädfällning, röjning och manuell huggning, montering av solpaneler, renovering badrum, montering lekutrustning och skateboardramper, montering brevlådor åt posten samt service brevlådor, rensning av avlopp, iläggning av badbryggor, isolering av vindar, tillverkning av handikappramp, blomvattning, gräsklippning, häckklippning, trädbeskärning, läggning av marksten, flyttning,  vaktmästeriarbete, rödfärgning målning av hus, upprätning av uthus och stolpbodar, fönsterbyten altanbygge, köks och badrumsrenoveringar.

Detta och och mycket annat  har vi utfört år 2011 och nu inför det nya året är många redan på bettet med beställning av diverse nya uppdrag. Det skall bli roligt att se om ett år hur listan då ser ut, men tack skall ni ha alla kunder till Arvika Farmartjänst för det gångna året och välkomna tillbaka med nya uppdrag.