Farmartjänst i snösvängen.

ARVIKA_NYFARMARE 005

Det har varit en konstig vinter i år men snösvängen måste ändå stå beredd. Det här är maskiner som användes mestadels i Arvika, men vi har även beredskap i Gunnarskog. Dessutom en hel del handskottning åt pensionärer som behöver hjälp att få undan snön på uppfarter, gångar och trappor.