Vattentornet Charlottenberg

Vid renoveringsarbete av den läckande bassängen i vattentornet Charlottenberg blev man tvungen att bilaupp bassängbotten för att få till ny hel botten. De upp bilade massorna skulle  fraktas bort på något sätt och Farmartjänst med hjälp av Kjell Öyas mobilkran fick ta sig an uppgiften.

Med en mobilkran lyftes ett containerflak upp på taket där vi sedan kunde lämpa ut de massor som med hjälp av rep firats upp på taket från bassängbotten.

Slaka armar på ett glatt gäng efter dagens vedermödor.