Tuff vinter för Farmartjänsts vaktmästare

Anders Bäcklin, som har hand om sandning av trotoarer och snöröjningen runt Lundbergs fastigheter i Arvika, har verkligen fått ligga i den här vintern. Snöfall dagligen och däremellan ett och annat mildväder har gjort det till i stort sett ett heltidsjobb att köra undan snön och därefter halkbekämpa.När sedan våren kommer blir det till att sopa undan allt grus och sand och få det bortkört för den här säsongen.