Till minne av Rolf Bergfjord.

Rolf Bergfjord vår vän och arbetskamrat råkade ut för en tragisk olycka under arbete i  egen skog och förolyckades. Tillsammans med hans familj;  mamma, tre barn och trolovad, sörjer vi Rolf och saknar honom oerhört mycket. Hans yrkesskicklighet som snickare  och lågmälda, vänliga framtoning kommer att bli svårt att ersätta.  Han lämnar efter sig ett stort tomrum för oss som arbetade tillsammans med honom.

Rolf B, vi saknar dig.