Takbyte Lilla Tinnhöjden

På en äldre fastighet i Lilla Tinnhöjden norra Gunnarskog är det dags att lägga om det gamla tegelpannetaket som läcker in. Allt gammalt rivs bort och rensas ner till takstolarna för att sedan byggas upp på nytt med nya takpannor. Samma arbete skall påbörjas i By Åmotfors så det krävs en hel del arbetskraft samtidigt som ett antal andra arbeten skall utföras och slutföras innan höst och vinterrusk tar vid.

 

2013-08-14 12.34.56

 

Arvika Farmartjänst ökar i antal medlemmar hela tiden så nu är vi 21 st disponibla till att utföra arbeten som kommer in. Och det behövs för uppdragen med olika stora som små jobb ökar hela tiden i antal, kanske ”Fixa Kampanjen” som pågår i hela Sverige också gjort sitt.