Ett kommande försäljningsobjekt

Detta hus i Årbotten skall göras iordning för försäljning inom kort. I vinter gjorde Farmartjänst en mindre avverkning på tomten för att få in lite mer ljus och få bort stora träd mellan uthusen och vägen. Nu har vi åter varit där och gjort lite justeringar på bl.a skorstenarna putsning av fogar, tillrätning av stensockel och återmontering balkongräcken.