Pågående och aktuella arbeten

Div. Mark och byggarbeten, flera olika uppdrag pågår och ligger planerade för sommaren, så där är kalendern fulltecknad.

Vaktmästerisysslor och yttre skötsel åt Lundbergs Fastigheter samt området HSB Strand.

Div. trädfällningar, vårstädning och röjning i trädgårdar.
Gräsklippning, ett trettiotal olika fastigheter.

Mjölkning och djurskötsel.